Wat is mediation

Bij mediation probeer je, samen met de andere partij, tot een oplossing te komen. Door het voeren van gesprekken bespreek je met elkaar waar je tegen aanloopt, wat je zorgen zijn en wat je belangrijk vindt. Gezamenlijk ga je op zoek naar een oplossing voor je conflict.

De taak van de mediator is om het proces te bewaken en te begeleiden. 

Als je voor mij kiest, dan vind ik het heel belangrijk dat je vooraf weet waar je aan begint! Lees daarom verder!


Het mediationproces

De intake

Ik begin altijd met een intakegesprek. 
Door een zorgvuldig opgebouwd vraaggesprek breng ik van alle partijen afzonderlijk in kaart wat u verdeeld houdt, wat de achtergronden van het conflict zijn en welke emoties er spelen. 

In het intakegesprek leg ik uit wat je van mij kan verwachten en bespreken we ook wat ik van jullie verwacht. 
Ik geef in de intake uitleg over wat mediation is, wat mijn rol als mediator is en wij bespreken wat er in de (op de MfN* gebaseerde) mediation-overeenkomst staat.

Deze intake is normaal gesproken telefonisch via video-bellen. Dit kan ook ’s avonds en in het weekend.  


*MfN: Mediation federatie Nederland

De Mediation

Tijdens de mediation gaan de partijen met elkaar in gesprek. Iedere partij krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te doen. 
Mijn taak als mediator is om het gesprek op een professionele en onafhankelijke manier te begeleiden. 
Tijdens de mediation komen jullie er achter dat er vaak dieperliggende achtergronden ten grondslag liggen aan het conflict en je wordt je ervan bewust wat voor jou belangrijk en van belang is.
Op basis van deze belangen gaan jullie op zoek naar oplossingen voor jullie conflict die voor alle partijen acceptabel is.

De mediation gesprekken zijn vertrouwelijk en vrijwillig. 

 

De rol van de mediator

Een mediator is altijd neutraal, onpartijdig en onafhankelijk.
De mediator begeleidt het mediation proces waarin de partijen werken aan een oplossing van hun conflict op basis van wat zij belangrijk voor zichzelf vinden en wat voor hun van belang is.

De mediation gesprekken duren over het algemeen één tot twee uur per keer.
Van elk gesprek maakt de mediator een verslag.

BCBIJ doet dit in de faciliterende vorm. 

 

Home
page

Algemene Voorwaarden

Contact opnemen