Zakelijke mediation in de IJmond door Frank Buijs


Mediation in een notendop 

Bij mediation lossen de partijen samen conflicten op via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. 
De mediator begeleidt de partijen in de mediation gesprekken met het vinden van een oplossing voor het conflict die voor alle partijen acceptabel is.

Wat zijn de voordelen?

Partijen die mediation overwegen, vragen vaak wat de voordelen zijn van mediation bij een conflict ten opzichte van alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld de gang naar de rechter. 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van mediation? 

  • Met mediation houdt u het proces in eigen hand. De beslissing over een conflict wordt niet door een bovenpartijdige geschilbeslechter (zoals tijdens een juridisch proces via een rechter of arbiter) opgelegd;
  • De snelheid van een mediationtraject. Een juridisch proces is afhankelijk van externe planning, van de rechtspraak, advocaat of arbiters. Dat duurt vaak heel lang. Bij mediation beslissen de deelnemers zelf met de mediator wanneer de gesprekken plaatsvinden en wanneer zij hiervoor ruimte  vrijmaken in hun agenda’s;
  • De kosten van een mediation traject. Een juridisch proces is vaak vele malen duurder;
  • Mediation is vaak duurzamer dan een juridische procedure. Uit onderzoek blijkt dat mensen die voor mediation kiezen na afloop een betere (zakelijke) relatie behouden.


Dienstverlening

Mediator Frank Buijs van Bureau voor Conflict Bemiddeling IJmond is gespecialiseerd in diverse vormen van mediation:
  • Zakelijke mediation
  • Arbeidsmediation
  • Mediation in teams
  • Buurtbemiddeling

Zakelijke Mediation

Bij een zakelijk conflict zijn partijen betrokken die samen werken en samen verder moeten. Wie een zakelijk conflict heeft kan naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of een mediator inschakelen. Bij mediation houden partijen zelf het heft in handen waardoor hun zakelijke relatie ook in de toekomst voortgezet kan worden. Met deze methode kan tijd, geld en energie worden bespaard.

Bij BCBijmond vindt u een mediator met kennis van zaken, ervaring in het bedrijfsleven en affiniteit met ondernemen. 
Hij kan u helpen snel en efficiënt een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden. Zodat u weer ruimte krijgt om te ondernemen.

Arbeids Mediation

Conflicten op het werk zijn aan de orde van de dag en leiden maar al te vaak tot ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan leiden tot een vervelende en kostbare impasse voor alle partijen. Betrokkenen komen soms in juridische procedures terecht die zowel werkgever als werknemer veel tijd, geld en energie kosten. Bovendien leidt een beslissing van de rechter lang niet altijd tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Mediation kan ervoor zorgen dat de impasse wordt doorbroken en er aan een oplossing kan worden gewerkt. De samenwerkrelaties tussen de partijen wordt verbeterd, soms hersteld of op een zakelijke wijze afgesloten. In het laatste geval worden afspraken gemaakt over de voor beide partijen aanvaardbare voorwaarden voor het beëindigen van de arbeidsrelatie. Door de bemiddeling is de acceptatie van de beëindiging vaak veel groter dan die zonder mediation zou zijn geweest.

BCBijmond biedt gespecialiseerde arbeidsmediaton met kennis van conflicten en organisaties. 


Mediation in teams

Bij een zakelijk conflict zijn partijen betrokken die samen werken en samen verder willen. Bij zakelijke mediation is vaak sprake van een hiërarchische of functionele relatie. Bij samenwerkingsmediation draait het meer om team conflicten, communicatie, omgaan met elkaar, normen en waarden, etc. Kortom, hoe kunnen we samen meer bereiken dan ieder individu alleen voor zichzelf.

Bij BCBijmond vindt u  kennis van zaken, ervaring in het bedrijfsleven en affiniteit met ondernemen.
Ik kan u helpen snel en efficiënt een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.


Buurtbemiddeling

U heeft een conflict met de buren over bijvoorbeeld geluidsoverlast, een erfscheiding of over uw voorgenomen verbouwing. Het conflict behandelen via de juridische weg kost tijd, geld en energie en leidt vaak tot verharding van de relatie. In plaats van een formele bezwaarprocedure kunt u ook kiezen voor mediation. 

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u en de andere partij met elkaar in gesprek gaan. Ik, als onafhankelijke en professioneel bemiddelaar, zal het proces begeleiden waarin jullie op zoek gaan naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing.


Wat is mediation

Algemene Voorwaarden

Contact opnemen